top of page

About us

SilverLightning เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องประดับที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคา หรือความปลอดภัย
ในหลายๆ โอกาส เครื่องประดับคือสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของขวัญ หรือของรางวัลต่างๆ
SilverLightning จึงให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืน และอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเช่นกัน


นอกจากเครื่องประดับจะเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่แล้ว
เครื่องประดับยังถือเป็นตัวช่วยเพิ่มสีสันและความสนุกในการแต่งตัวในแต่ละวัน
ดีไซน์ที่เรียบง่าย เพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถจับคู่ mix and match ได้ในหลายๆ โอกาส จึงถูกเลือกมาเป็นสไตล์หลักของแบรนด์

 

Jewelry Making
bottom of page